سفارش تبلیغ
صبا

باید صبر کرد ... یک ، دو ، سه ... امتحان میکنم ... باید صبر کرد! من تحمل همه چیز را دارم الا دوست نداشته شدن! 


+ تاریخ یکشنبه 97/4/3ساعت 12:14 عصر نویسنده | انار

شرف ِ هر عاشقی، به‌قدر شرف معشوق اوست؛ معشوق هرکه لطیف‌تر و ظریف‌تر و شریف‌جوهرتر،عاشق او عزیزتر. مولوی

 

+ از توئیتر گوشه!


+ تاریخ سه شنبه 97/3/1ساعت 12:12 عصر نویسنده | انار

دختر کوچکم امروز فهمیده بود چقدر به نوازش احتیاج دارم. امروز تا فرصتی پیدا میکرد لبش را روی گونه ام میچسباند و دلبرانه مرا می بوسید ... دست کوچکش را روی چشم هایم میگذاشت و میگفت مامان شما استراحت کن و من دل توی دلم نبود ... امروز تنهایی ام را چه خوب فهمیده بود ...!


+ تاریخ چهارشنبه 96/12/23ساعت 8:3 عصر نویسنده | انار

تا همیشه نمیشه برای نگه داشتنش جنگید ... یه روزی میرسه که یه چراغی توی قلبت خاموش میشه و اون زمان عبور کردنه ...


+ تاریخ شنبه 96/12/5ساعت 12:47 صبح نویسنده | انار

باید  آرشیو موسیقی ام را بگردم تا یادم بیاید آخرین بار کدام موسیقی را هی توی خانه پخش کرده ام و خسته نشدم ...

باید کمد لباسم را باز کنم و آن دامن سبز چین داری که می دانم دست و پا گیرم خواهد شد را بپوشم توی آینه زل بزنم به خودم ...

دراز بکشم روی کاناپه ... با دست هایم آرزوهایم را بنویسم و پاک کنم ... کدام آرزویم را پررنگ تر بکشم؟ 

ممم ... بگذار بهانه ای برای شعر نوشتن پیدا کنم ... وقتی برای اینکه دانه های انار را توی کاسه ی سفید گل قرمزم بریزم و کمی گلاب و نمک چاشنی اش کنم و بدون دغدغه مزه مزه کنم

بگذار اینبار ناتمام ننویسم ...

 

پ.ن وجود ندارد ... این متن همه اش پی نوشت است!


+ تاریخ جمعه 95/8/7ساعت 7:47 عصر نویسنده | انار


   
   

AvaCode.19