سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شرف ِ هر عاشقی، به‌قدر شرف معشوق اوست؛ معشوق هرکه لطیف‌تر و ظریف‌تر و شریف‌جوهرتر،عاشق او عزیزتر. مولوی

 

+ از توئیتر گوشه!


+ تاریخ سه شنبه 97/3/1ساعت 12:12 عصر نویسنده | انار

دختر کوچکم امروز فهمیده بود چقدر به نوازش احتیاج دارم. امروز تا فرصتی پیدا میکرد لبش را روی گونه ام میچسباند و دلبرانه مرا می بوسید ... دست کوچکش را روی چشم هایم میگذاشت و میگفت مامان شما استراحت کن و من دل توی دلم نبود ... امروز تنهایی ام را چه خوب فهمیده بود ...!


+ تاریخ چهارشنبه 96/12/23ساعت 8:3 عصر نویسنده | انار


   
   

AvaCode.19