سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

گیرنده ی من ضعیف شده

یا فرکانس های تو دیگر راه خانه ی دلم را بلد نیستند که انقدر برفی ام ؟

 


+ تاریخ سه شنبه 90/10/20ساعت 8:35 عصر نویسنده | انار


   
   

AvaCode.19